Batu Permata

Akek (RM50)

Akek Kayu (RM 150)

Akek Pandan (RM 50)

Akek Yaman (RM130)

Akek Yaman (RM 180)

Akek Yaman (RM 400)

Akek Yaman (RM 130)

Batu Badar (RM60)

Batu Fairuz (RM160)

Batu Fairuz (RM160)

Batu Fairuz-Suasa & Perak (RM350)

Batu Garut (RM140)

Batu Garut-Perak (RM150)

Batu Jade Emperial-Perak (RM500)

Batu Jarum Emas & Akek-Perak (RM130)

Batu Marjan Merah (RM600)

Batu Marjan Merah-Suasa &Perak (RM1500)

Batu Melilah-Perak (RM380)

Batu Nibong (RM60)

Batu Tapak Jalak-Perak (RM150)

Batu Wali-Suasa & Perak (RM380)

Batu Yaakob Kuning-Suasa & Perak (RM700)